Середа, 12.06.2024, 20:36
Вітаю Вас Гість | RSS

ДП "Золочівське лісове господарство"

Плани проведення рубок

Орієнтовний план проведення рубок головного користування та рубок формування  і оздоровлення лісів на 2022рік

Доповнення до орієнтовного плану проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів постійними лісокористувачами Львівської області на 2022 рік

 

 

Стаття 63 ЛКУ Зміст ведення лісового господарства

Ведення лісового господарства полягає у здійсненні комплексу заходів з охороони,

захисту реціонального використання та розширеного відтворення лісів.

Стаття 64 ЛКУ Основні вимоги щодо ведення лісового господарства

Підприємства, установи, організації і громадяни здійснюють ведення лісового господарства з

урахуванням господарського призначення лісів, природніх умов і зобов'язані:

1) забезпечувати посилення водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-

гігієнічних,оздоровчих та інших корисних властивостей лісів з метою поліпшення

навколишнього природного середовища та охорони здоров'я людей;

2) забезпечувати безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів

для задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій продукції;

3) здійснювати відтворення лісів;

4) забезпечувати підвищення продуктивності, поліпшення якісного складу лісів і

збереження біотичного та іншого природного різноманіття в лісах;

5) здійснювати охорону лісів від пожеж, захист від шкідників і хвороб

, незаконних рубок та інших пошкоджень;

6) раціонально використовувати лісові ділянки.

Стаття 84 ЛКУ Заходи щодо поліпшення якісного складу лісів

З метою поліпшення якісного складу лісів, їх озодоровлення, посилення захисних

властивостей, власники лісів та постійні лісокористувачі здійснюють лісогосподарські

заходи ( рубки догляду за лісом, санітарні рубки, лісовідновні рубки в деревостанах,

що втрачають захисні , водоохоронні та інші корисні властивості, рубки пов'язані з

реконструкцією малоцінних молодняків і похідних деревостанів тощо.

Рубки догляду

Рубки догляду проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше

збереження яких у складі насаджень недоцільне, згідно з технологічними картами

на ділянках з попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів

(трелювальних волоків)  та доріг для пересування транспорту тощо.

Рубки догляду можуть бути таких видів: освітлення, прочищення, проріджування,
прохідна рубка. 

Рубки освітлення формують деревостани бажаного складу та густоти, забезпечують
 таку участь головної породи в деревостані, яка відповідає конкретним лісорослинним 
умовам та призначенню створюваного деревостану.

Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне розміщення дерев головної 
породи на площі,ормують оптимальну структуру майбутнього деревостану,
 регулюють кількісне співвідношення окремих порід. 

Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони
 кращих дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану,
 формується другий ярус ускладних деревостанах). 

Прохідні рубки призначені для збільшення приросту кращих дерев,
підвищення товарності деревостанів та скорочення строків вирощування 
технічно стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення
 стійкості деревостану.
Меню сайту